[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Karar Sıra No               : 2020-07

  

Karar Tarihi                  : 10/06/2020

  

Karar Özeti                   : 2020 hesap yılına ilişkin Bağımsız

  

                                       Denetim Firmasının Belirlenmesi Hakkında; 

  

Toplantıya Katılanlar: Nuri ALBAYRAK , Mesut Muhammet ALBAYRAK , Faruk ALBAYRAK Halit Muzaffer ERMİŞ , Mehmet Nuri GÖKALP

  

 

  
  

K A R A R I N    M E T N İ

  
  

 

  

            Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

  

1-     Şirketimizin 2020 hesap yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına;

  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Başkan                                                                                   Başkan Vekili

  

Nuri ALBAYRAK                                                                      Mesut Muhammet

  

                                                                                                          ALBAYRAK

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Üye                                                                                        Üye 

  

Faruk ALBAYRAK                                                                    Halit Muzaffer ERMİŞ

  

                                                                                             

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Üye

  

Mehmet Nuri GÖKALP

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.