[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2020
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
05.06.2020
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2020 - 10094
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan bağımsız denetim kuruluşu seçimi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 10.06.2020 tarihli ve 10094 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.