[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz son 8 yıllık süreçte yeni kredi kullanımına başvurmaksızın sadece öz kaynak/öz kaynak benzeri borçlanmalar yoluyla son derece disiplinli ve etkin maliyet odaklı bir anlayış ile yoluna devam etmiş, bu sayede daha önceden yıllık 40 milyon TL civarında seyreden finansman giderlerini neredeyse sıfırlamış, mal varlığını korurken bilanço görünümü itibariyle yabancı para-faiz risklerinden ari bir yapıya kavuşmuştur.

Bununla birlikte aynı süreç içerisinde faaliyet bacağında arzu edilen performansa ulaşılamamıştır. Bunun temel sebebi olası yatırımlar veya işletme sermayesi temini için gerekli mali imkanlara sahip olunmamasıdır. Mali kesime olan yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirerek istikrarlı şekilde azaltan şirketin sahip olduğu mal varlıklarının tamamının kredi alacaklısı T Halk Bankası'na rehinli ve ayrıca şirketin kamu borçlarından kaynaklı olarak hacizli olmasından ötürü söz konusu taşınmazlar üzerinde tasarrufta da bulunulamamaktadır.

Gelinen nokta itibariyle, büyük oranda 2001-2009 yılları döneminden gelen geçmiş yıllar zararları ile kalan banka, kamu ve 2013-2020 döneminde ilişkili taraflardan alınan sermaye avansları sebebiyle; tutarları daha önce duyurulan ölçüde bilanço açığı oluşmuştur. TTK376. maddesi ve bağlı düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılıp yapılmayacağı hususu, kanunun emrediciliği nedeniyle öncelikli gündemimiz haline dönüşmüştür. Bununla beraber kredi geri ödemelerini şimdiye kadar sorunsuz şekilde finanse eden şirketin günlük işleyişinin ve başta halka açık olmanın getirdiği maliyetler olmak üzere diğer işlerinin yürütülebilmesini teminen yeni sermaye sağlama zorunluluğu da hasıl olmuştur.

Bu ağır şartlar altında, şirketin mevcut yönetim kurulu üyeleri, şirketin tüzel kişiliğinin hukuki olarak korunması maksadıyla görevlerine devam etmekte olup, bunun dışındaki asgari tüm iş ve işlemlerin takip edilebilmesi için yeni sermaye girişi şart olmuştur. Şirketimizin ortaklarının, şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulundan beklentileri öncesinde söz konusu durumu mutlaka dikkate almaları gerekmektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.