[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 15.06.2020 tarihli toplantısında;

  

1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU'nun komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertekin DURUTÜRK ile Mali İşler Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Şengül AKPINAR'ın  komite üyeliklerine seçilmelerine, 

  

2.Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Turgut KUTLU 'nun komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite üyeliğine seçilmelerine,

  

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay KAYLAN 'ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Fikri ÇOBANER'in  komite üyeliğine seçilmelerine,

  

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.