Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
60.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.808.800
Ulaşılacak Sermaye (TL)
27.617.600
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025
600.000
600.000,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025
Nâma
A Grubu, OYLU2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00019
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033
60.000
60.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033
Nâma
B Grubu, OYLU3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROYLS00027
0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017
13.148.800
13.148.800,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017
Hamiline
C Grubu, OYLUM(RÜÇHAN), TRROYLS00035
89.018,4
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.808.800
13.808.800,000
100,00000
89.018,400
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
-
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
28.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.03.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.04.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi
10.01.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
27.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
03.03.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
02.03.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
22.04.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.808.800 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 13.808.800 TL bedelli artırılarak 27.617.600 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 13.03.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 89.018,4 TL olup, kalan paylar, 17.03.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Böylece sermaye artırımı tamamlanmış olup toplam 13.878.771 TL fon sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Rapor.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.