[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
07/01/2014
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27/01/2014
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Şirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespiti
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALI
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/212 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
18.06.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
Bozma ilamı ve tüm dosya kapsamında; dava dışı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin gerçek mali durumunun genel kurul tarihi itibari ile belirlenmesi ve gündemin 12. maddesi ile ilgili iptal nedeninin bulunup bulunmadığını ve bozma ilamı kapsamında aynı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiştir
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
24.09.2020
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/212 esas sayılı dosya ile yeniden incelenmesine başlanan şirketimizin 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali hakkındaki davasının 18.06.2020 tarihinde görülen celsesinde, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamında; dava dışı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin gerçek mali durumunun genel kurul tarihi itibari ile belirlenmesi ve gündemin 12. maddesi ile ilgili iptal nedeninin bulunup bulunmadığını ve bozma ilamı kapsamında aynı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına ve bir sonraki celsenin 24.09.2020 tarihinde görülmesine karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.