[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020, 16.03.2020, 13.03.2020, 10.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas sözleşmesinin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alındığı 16.03.2020 tarihli bildirim ile KAP'ta açıklanmış ve bu değişiklikler 2. Olağan Genel Kurul Toplantısında 15.05.2020 tarihinde pay sahiplerinin onayına sunulup kabul edilmişti.

Aynı süreç içerisinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtilen çıkarılmış sermaye miktarının tadili için SPK'dan onay alınmış ve bu husus 02.04.2020 tarihli bildirim ile KAP'ta açıklanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması gerekmediğinden, bu esas sözleşme değişikliği 16.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen esas sözleşmenin 8., 9.  ve 12. maddelerinin tadiline ilişkin süreç ile esas sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen çıkarılmış sermaye miktarının tadili süreci, eş zamanlı olarak yürütülmekle birlikte, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin tescili, esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadiline yönelik tescil sürecinden önce sonuçlanmıştır. Sermaye artırımı tescil sürecinin daha önce sonuçlanması nedeniyle, esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadili kapsamında SPK tarafından verilen onaylı tadil metninde yazan çıkarılmış sermaye miktarı ile tescil edilmiş güncel çıkarılmış sermaye miktarının süreçten dolayı farklı görünmesi nedeniyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce esas sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerinin tadiline yönelik tescil işlemi gerçekleştirilememiş olup, bahse konu tadil işlemine ilişkin onay süreçleri tekrardan gerçekleştirilerek, konu ilk genel kurul toplantısında gündeme alınacak ve genel kurul onayını takiben tescil başvurusunda bulunulacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.