[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Atakule Alışveriş Merkezi Revize Değerleme Raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
23.06.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 13583 Ada, 2 Parselde yer alan Atakule Alışveriş Merkezine ilişkin 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. 

Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.