[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.02.2020 tarihli "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporunda" yer alan bazı ifadelerin detaylandırılarak netlik kazandırılması; ayrıca 08.06.2020 tarihli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un son sayfasında yer alan tarihin sehven 31.03.2020 yerine 31.12.2019 olarak yazılması nedeniyle; bahsi geçen iki rapordaki verilerin tamamının ve mevcut durum itibariyle güncel rakamların da yer aldığı Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un yeniden yayınlanması gereği hasıl olmuştur.

Ekte yer alan raporda, geçmiş iki rapordaki ifadelere açıklık getirilmesinin yanı sıra, bu vesiyle sermaye artırımından elde edilen fonunun kullanımındaki en güncel durum kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Raporda özetle aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

* İşletme Sermayesi ve Finansal Borçların ödenmesi konularında ayrılması gereken fon tutarları amaçlarına uygun olarak kullanılmıştır.

* Yatırım Finansmanı, Makina Alımı ve Demirbaş Renovasyonu için kullanılması planlanan fonun 24.06.2020 itibariyle kullanılan 8.845.338,34 TL'lik kısmının tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır. Kalan 10.769.196,62 TL tutarındaki kısmın da 31.12.2021 tarihine kadar amacına uygun olarak kullanılması planlanmaktadır. Yatırımlar için ayrılan fondan kalan miktar nakit olarak Şirketin banka hesaplarında mevcuttur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.