Özet Bilgi
2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
30.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021
0
0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2019 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IHEVA_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2019_YENI.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
350.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.171.983
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
51.076.233
17.759.504
4. Vergiler ( - )
-8.215.336
-2.584.269
5. Net Dönem Kârı
42.860.897
15.175.236
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-758.762
-758.762
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
14.416.474
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.