[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Kocaeli,İlimtepe 21 Adet parselde bulunan Şirket hissemize ilişkin yıl sonu değerleme raporu hk.
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
31.12.2019
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye yaptırılan  , Kocaeli,İlimtepe 21 Adet  parselde bulunan Şirket hissesine ilişkin KD-GR-1415 nolu yıl sonu değerleme raporuna istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talep etmiş olduğu güncellemeler değerleme raporunda düzenlenmiş olup revize rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.