Özet Bilgi
2019 Yılına İlişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sehven 546.546.000 olarak girilen SPK'ya göre Dönem Karı tutarı 564.564.000 olarak düzeltilmiştir.
Karar Tarihi
03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VESBE, TREVEST00017
Peşin
0,6777168
67,77168
15
0,5760592
57,60592
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.07.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VESBE, TREVEST00017
0
0
Ek Açıklamalar

03.06.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Vestel Beyaz Eşya 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
190.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
173.938.402
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
564.564.000
556.524.178
4. Vergiler ( - )
-3.508.000
2.911.460
5. Net Dönem Kârı
568.072.000
553.612.718
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
568.072.000
553.612.718
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.836.295
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
574.908.295
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
128.766.200
* Nakit
128.766.200
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
13.251.800
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
411.594.718
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
109.451.270
0
19,27
0,57606
57,6
TOPLAM
109.451.270
0
19,27
0,57606
57,6
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.