Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden; Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak belirlendiği ve sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellendiği Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 8 maddesi tadili sermaye azaltım ve eşanlı artırımı da kapsamış olduğundan kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin belirlendiği kararın iptal edildiğini, Kamunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.