Özet Bilgi
Aksa Enerji 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
22.06.2020
Genel Kurul Tarihi
16.07.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK/BEYKOZ/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 2019 yılı hesap dönemi karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
13 - Görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Aksa Enerji 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı YK Kararı.pdf - İlan Metni
EK: 2
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 22.06.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Aksa Enerji 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin detaylı sonuçlar, hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ekte paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
HAZİRUN LİSTESİ-16072020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.