Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul'a Kar Payı Dağıtılmamasının Teklif Edilmesi Hk - Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029
0
0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 455.343.289 TL "(Konsolide) Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, bunun 329.182.900 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimiz ile bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 tarihli ve 458 numaralı kararı ile, 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem kârının olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2019 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımının yapılmaması hususlarının 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr dağıtımı önerilmemesinin amacı, Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak olup, dönem kârının önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Aksa Enerji Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Kararı-02.06.2020.pdf
EK: 2
Aksa Enerji Kar Payı Dağıtım Tabloları 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
613.169.118
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
29.465.120
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
551.452.721
75.247.326
4. Vergiler ( - )
96.109.432
5. Net Dönem Kârı
455.343.289
75.247.326
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
11.456.829
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.762.366
3.762.366
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
440.124.094
71.484.960
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
411.854
241.614
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
440.535.948
71.726.574
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(1) Dönem kârı 455.343.289 TL olup, bu tutarın 126.160.389 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 329.182.900 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.