Özet Bilgi
2019 yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
SOKM, TRESOKM00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
0
0
SOKM, TRESOKM00022
0
0
Ek Açıklamalar

16.07.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibariyle hazırlanan mali tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
611.928.571
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
232.292
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-244.197.124
-35.872.516
4. Vergiler ( - )
-54.440.554
0
5. Net Dönem Kârı
-298.637.678
-35.872.516
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-407.009.298
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-298.637.678
-442.881.814
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.266.822
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-297.370.856
-442.881.814
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
ODAK Grubu
0
0
0
0
0
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.