[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
24.07.2020
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2020 yılı hesap dönemiyle ilgili Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği almak zorunda olduğu bağımsız denetim hizmeti için Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton International'ın bir üyesidir) seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, Şirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

  

 

  

Şirketimizin Olağan Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

  

 

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.