[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 27.07.2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim komitesinin raporunda önerildiği üzere ekte kısa özgeçmişleri bulunan Sayın Mehmet C. TÜKEL ve Sayın Ömer F. ERDOĞAN,  28.07.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak oya sunulacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.