[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
13.05.2010
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.05.2010
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılması
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
3.174.109,97 TL
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,2
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
30.06.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 18 Mart 2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nde 17 Mart 2020 tarihinde görülen duruşmaya Davacı tarafın katılmamış olduğu, duruşmanın ertelenmesine karar verildiği ve murafaa duruşmasının 30 Haziran 2020 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır. 

30 Haziran 2020 tarihinde görülen murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından, karşı tarafın temyiz itirazlarının yerinde görülmediği belirtilerek, Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararının onandığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu onama kararına karşı, tebliğini takip eden 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde karar düzeltme yolu açık bırakılmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.