[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
PERİYODİK RAPORLAMA
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/07/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na gönderilen mali tablolarımızı ekte bilgilerinize sunarız.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.