Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
175.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033
1.248.597,912
2.681.341,550
214,74820
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033
Hamiline
PENG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPENG00043
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8
54.351.402,088
116.718.658,450
214,74820
1,00
B Grubu
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8
Hamiline
PENGD(RÜÇHAN), TRRPENG00050
194.831,872
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
55.600.000
119.400.000,000
214,74820
194.831,872
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
21.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.08.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 21.07.2020 tarihinde başlayıp 04.08.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 194.831,872 TL olup, kalan paylar 06.08.2020 - 07.08.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.