Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2020
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ek Açıklamalar

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde 06.08.2020 tarihinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

  1. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 30.000.000 (Otuzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı iznin 2013-2017 yılları arasında ( 5 yıl) için geçerli olması, 2017 yılı sonunda SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin dolması nedeniyle şirketimizin kayıtlı sermaye tavan iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere SPK'dan yeniden izin alınmasına,
  2. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı olan 30.000.000 (Otuzmilyon) TL'nin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde 200.000.000 (İkiyüzmiyon) TL'ye yükseltilmesine,
  3. Bu kapsamda; Ana sözleşmenin Madde 7- Sermaye ve Paylar başlıklı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına,
  4. Kayıtlı Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesine,

karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Bomonti Elektrik A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavan Arttırımı Kararı.pdf
EK: 2
Bomonti Elektrik A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.