FİNANS

BASIN BÜLTENİ-Firma Değerleme ve Finansal Risk Analizi Platformu FİRDEG, 1 Eylül'den itibaren satışa sunuluyor
25/08/2020 18:13:14

    Sermaye Piyasaları ürünleri yazılımında Türkiye'nin öncü FinTech  firması olan MgaSoft, tüm şirketlerin firma değerlerini  hesaplayabilecekleri bir teknoloji paketi ile yenilikleri sektöre  taşıyor!
    Sermaye Piyasalarında kurumsal uygulamalar ve yazılım faaliyetleri  gösteren MgaSoft Yazılım, web tabanlı firma değerleme ve finansal risk  analizi programı FİRDEG'i geliştirdi.
    FİRDEG ile Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların programda yer  alan finansal verileri ile anında değerlemesini yapabilecek, Borsa
İstanbul'da işlem görmeyen kurumların finansal verilerini de programa  aktararak kolaylıkla firma değerlemelerini yapabileceksiniz.
 
    Finans ile Teknolojinin Buluşması

    Akıllı işletmeler  mevcut finansal verileri etkin bir bakışla  görebilmek, dijital teknolojileri kullanarak üst düzey analizler  gerçekleştirebilmek, yeni gelir akışları ve büyüme potansiyeli  yaratmak için firma değerlerini hesaplayarak, alternatif seçenekleri  görmeyi hedeflemektedir.  FİRDEG bu seçeneklere altyapı yaratarak   yatırımcılar, değerleme uzmanları ve mali müşavirler, yeminli mali  müşavirler, denetçiler, firma yöneticileri ve ortaklardan oluşan geniş  bir kitlenin ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.
    Oluşturduğu bu çözüm yazılım paketi ile sektöre yeni bir soluk  getiren MgaSoft Yazılım, kullanıcıların analiz yetkinliklerini  güçlendiriyor. Program, web üzerinden uluslararası değerleme  yaklaşımlarına göre firma değerleme, genel kabul görmüş finansal  araçlarla ve tahmini derecelendirme notu ile finansal performans  değerlendirmeyi  tarihsel veri, istatistiki yöntem ve varsayımlara  göre finansal tahmin yapabilmeyi sağlıyor.

    Stratejik Üstünlüğün Yeni Simgesi

    Daha gelişmiş öngörü, otomasyon ve hızlı geri dönüş sağlamak  amacıyla kullanılan FİRDEG'de İndirgenmiş Nakit Akımları (Discounted
Cash Flow), Göreceli Değerleme (Relative Valuation, Market Multiples)  ve Net Aktif Değeri (Net Asset Value) yöntemleri seçilebilir. Ayrıca  farklı yöntemlerin sonuçları ağırlıklandırılarak firma için katma  değerli sonuçlara ulaşılabilir. Göreceli değerlemede, 400'ün üzerinde  halka açık firmanın F/K, F/S, F/NA, FD/FAVÖK ve FD/S oranları  kullanılabilir  benzer şirketler, sektörel seçimin dışında temel  kriterlere göre de belirlenebilir. Özellikle çok değerli gayrimenkul,  iştirak ve bağlı ortaklığa sahip firmaları net aktif değeri yöntemine  göre de değerleme yapılabilir.
    Firmaların finansal performansı, genel kabul görmüş finansal  yöntemlerle değerlendirilebileceği gibi tahmini derecelendirme notu  ile de dönemler itibariyle şirketteki finansal riskin gelişimi (iflas  riski) hakkında bilgi verecektir.
    Maliyet yapısı ve satışların yüzdesi yöntemlerinden regresyon  analizine kadar farklı yöntemlerle ve belirlenebilecek varsayımlarla    firmaların gelecek 15 yıla kadar yıllık gelir tablosu, bilanço,  finansal oranlar ve derecelendirme notu tahmin edilebilecek. Bu  çerçevede firmanın gelecekte finansal olarak nerede olabileceği, olası  yatırım, kar payı ödeme ve sermaye yapısı kararlarının mali tablolar  üzerine etkisi görülebilecektir.
    Türkiye'nin en kapsamlı web tabanlı Firma Değerleme ve Finansal
Risk Analizi Platformu Firdeg, TÜBİTAK destekli bir ARGE projesidir.
Türkiye'de programın ana dağıtıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık Ltd.
Şti.'dir.
    Programın  www.firdeg.com adresinden özelliklerini  inceleyebilirsiniz.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkeyKredi Hesaplama