İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Sercan AKGÖK
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
28.08.2020
02328333764
yatirimci@safkar.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme Lisansları
212757, 911182, 911196
Esat DİNÇBOSTANCI
Yatırımcı İlişkileri Yardımcısı
28.08.2020
02328333764
yatirimci@safkar.com
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi
16.01.2018
Türkiye
Borsa İstanbul
ANA PAZAR - GRUP 1
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KADİR ERBAŞ
Genel Müdür
Endüstri Mühendisi
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Planlama Müdürü
HAKAN YALDIRAK
Dış Pazar Geliştirme Direktörü
Makine Mühendisi
Dış Pazar Geliştirme Direktörü / Ar-Ge Müdürü
MURAT TOLGA AKSOY
Bayi-Otomotiv Satış Müdürü
Ekonomist
Bayi-Otomotiv Satış Müdürü, Bayi Satış Müdürü
TANJU ÖZOĞUZ
Üretim Müdürü
Makine Mühendisi
Üretim Müdürü, Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
CEM ÖZTAŞ
Satış Sonrası Teknik Hizmetler Müdürü
Makine Mühendisi
Global Satış Pazarlama Sorumlusu
HAKAN ODAMAN
Planlama Müdürü
Endüstri Mühendisi
Planlama Müdürü, Üretim ve Planlama Müdürü
ÖMER GÖKMEN VATANDAŞ
Mühendislik Müdürü
Makine Mühendisi
Mühendislik Müdürü
İLKER ŞİŞEK
Kalite Güvence Yöneticisi
Diğer
Kalite Güvence Yöneticisi
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.