[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
GSD HOLDİNG A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD HOLDİNG A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
26.07.2016
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizce 16.09.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDHO
16/09/2020
500.000
% 0,1111
2,16
% 18,611
449.000
-
GSDHO
16/09/2020
1.288.523
% 0,2863
2,14
% 18,325
1.114.268,3
-
GSDHO
16/09/2020
500.000
% 0,1111
2,12
% 18,214
432.537,99
-
GSDHO
16/09/2020
3.460.756
% 0,7691
2,11
% 17,444
3.173.894,85
-
GSDHO
16/09/2020
5.375.000
% 1,1944
2,1
% 16,25
5.131.934,66
-
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.