[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Seyitler Kimya A.Ş.'nin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olan "Fastplast" markasının hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 2015/156 E. sayılı markaya tecavüzün önlenmesi ve şirketimiz aleyhine açılan (birleşen) markanın hükümsüzlüğü davasında; yerel mahkeme şirketimiz tarafından açılan davayı kabul etmiş ve davalıların şirketimiz aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmiştir. 
Yargıtayın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kararını eksik inceleme nedeniyle bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere mahkemeye gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davanın bugün(16.09.2020) yapılan celsesinde; İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi "Yargıtayın bozma kararına uymuş, taraflara esas hakkında beyanları için süre vererek yeni celse için  09 Aralık 2020 tarihine gün vermiştir." 

Diğer taraftan, Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı davasının bugün (16.09.2020) yapılan celsesinde ise; "2020/4 E. numaralı davanın kararının kesinleşmesinin beklenmesine, bilirkişi incelemesinin yenilenmesi talebinin de ilgili davanın kararının kesinleşmesinin ardından değerlendirilmesine" karar verilmiş, dava tarihi olarak 09.12.2020 tarihi belirlenmiştir. 


Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.