Camiş Madencilik'in feldispat ve kuvars ocağı kapasite ve alan artışı projesi ile ilgili ÇED raporu görüşe açıldı
21/09/2020 09:19:03

    Camiş Madencilik'in feldispat ve kuvars ocağı kapasite ve alan artışı projesi ile ilgili ÇED raporu görüşe açıldı.
    Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün  internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler  verildi:
    "MUĞLA İli YATAGAN, ilcesinde CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş.tarafından  yapılması planlanan RN: 40889 NOLU SAHA FELDİSPAT VE KUVARS OCAĞI
KAPASİTE VE ALAN ARTIŞI projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED
Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından  incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve  önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi  kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10)  takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde  dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı'na veya MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerine müracaat edilebilir."

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.