[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DividendPolicyAbstract|
Kar Dağıtım Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin yeni hesap dönemi 01.07.2020 - 30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının eklii şekli ile kabulüne,

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ve Şirketimizin www.merko.com.tr adresinde ilan edilmesine,

Genel kurul'un onayına sunulmasına

 

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.