[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

27.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere,  II-28-1 sayılı Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6.maddesi çerçevesinde Şirketimiz yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmamasına ilişkin Şirketimizce yapılan başvuru, SPK'nın 18.09.2020 tarih ve E-29833736-010.99-9416 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.