İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü
01.10.2020
0216 681 10 53
pinar.saatcioglu@aksa.com.tr
SPK İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
SPK İleri Düzey Lisansı: 207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı: 701822
Nurdan Cengizek
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni
20.07.2015
0216 681 10 36
nurdan.cengizek@aksa.com.tr
-
Hıdır Yıldız
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı
10.12.2019
0216 681 11 42
hidir.yildiz@aksa.com.tr
SPK İleri Düzey Lisansı
212210
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.