BASIN BÜLTENİ-Cisco'nn organize ettiği sektörel buluşmada, Türkiye’nin dijital yol haritasını hızlandırmadaki önemi vurgulandı
16/10/2020 18:10:57

    Cisco’nun ev sahipliği yaptığı sektörel buluşmada, ağ altyapısını  geliştirmenin ve dijital yetkinlik eğitimlerini artırmanın,
Türkiye’nin dijital yol haritasını hızlandırmadaki önemi vurgulandı
    CİSCO ev sahipliğinde düzenlenen, “Bağlı Bir Gelecek Yaratmak:
Türkiye'nin Dijital Gündemini Hızlandırmak için Yatırım Yapmak ve
Becerileri Geliştirmek" başlıklı sanal panelde sektör liderleri,  pandemiden çıkarılan dersleri ve Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki  bağlantı ihtiyaçlarını karşılaması için nelerin gerektiğini ele aldı.
    Panelde, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Genel Müdürü Adnan Boyacı  yer aldı.
    Panelde, Türkiye'nin dijital teknolojilere hızlı bir geçiş  sağlayarak iyi bir performans göstermiş olduğu gündeme geldi. Bunun  yanı sıra sektörlerin kuvvetli büyümesini güvence altına almak ve  geleceğin mesleklerine hazır olmak için altyapı yatırımlarına ve  becerilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu vurgulandı. Güvenliğin  daha da kuvvetli hale getirilmesinin öncelikli bir konu olarak ele  alındığı panelde konuşmacılar, özellikle eğitimde verileri korumak ve  gizlilik kaygılarını en aza indirmek için günümüzün karmaşık ortamında  ağların siber tehditleri algılayıp öngörebilmesi gerektiği üzerinde  birleşti.

    “Bazı sektörler zorlanırken bazıları gelişim gösterdi”

    Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, konu hakkında şunları  söyledi: “Türkiye'de ülke altyapısı ve sektörlere yapılan yatırımlar,  daha güvenli, kolay adapte olan ve birbirine bağlı ortamlara sahip  olmamıza yardımcı oldu. Bazı sektörler dijital çalışma biçimlerine  geçişte zorlanırken, bazıları ise gelişim göstererek uzaktan eğitim,  e-sağlık ve e-devlet hizmetleri örneklerinde olduğu gibi dijital  ortamda birbirleriyle bağlı olarak çalışılmasını sağlamaktadır.
Önümüzdeki dönemde ortak sorumluluğumuz, dijital boşluğu sadece  altyapımızı geliştirerek değil, aynı zamanda insanlarımıza  teknolojinin tüm potansiyelinden faydalanmaları için gereken  becerileri sağlayarak doldurmak olmalıdır."
    Pandelde, devlet kurumları, teknoloji sağlayıcılar ve son  kullanıcılar arasında daha yakın işbirliği ile ortak dijitalleşme  hedeflerine ulaşmak için açık bir diyalog kurulması gereğini de  vurgulayan katılımcılar, zor zamanlarda ortaya koyduğu performansla  eğitim sektörünü örnek gösterdi.

    “Amacımız öğrencilere en yüksek stadardı sağlamak”

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi Genel
Müdürü Adnan Boyacı da panelde şunları söyledi: “Bu süreci bir krizden  çok değişim olarak görmeliyiz. Nihayetinde önemli olan, değişime ne  kadar hızlı yanıt verebildiğinizdir. Bakanlığımız, teknoloji  sağlayıcılar, okullar, öğretmenler ve ebeveynler arasında hızlı bir  işbirliğiyle sürekliliği sağlamayı başardık. Şu anda, işbirliği ve  bulut hizmetleri gibi teknolojik altyapı yatırımlarını sürdürmenin  büyük öneme sahip olduğu yeni bir aşamaya geçiyoruz. İlerlememizi  sürdürerek Türkiye'deki 18 milyonu aşkın öğrenciye en yüksek  standartları sağlamak zorundayız."
    Adnan Boyacı ayrıca, MEB olarak öğrencilerin üniversite  sınavlarına hazırlanmasına ve bireysel olarak güçlü oldukları yönlere  göre gelecekteki hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak üzere  yapay zekâ temelli bir program üzerinde çalıştıklarını da kaydetti.
    Panelde katılımcılar, öğretmenlere yeni kaynaklara, eğitim  programlarına ve sertifikalara erişim sağlanması gerekliliği konusunda  hemfikir olduklarını ortaya koydu. Cisco hali hazırda Cisco Network
Akademi (NetAcad) üzerinden 1 milyon öğretmene dijital ortamda eğitim  verip beceri kazandırma amacıyla, Akılı Teknolojiler ve Yazılım
Profesyoneli Geliştirme Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile  işbirliği yapıyor.
    Bu girişim kapsamında bugüne dek 42.000 öğretmene ulaşılırken,  önümüzdeki yıl için hedef bu sayıyı 100 bine çıkarmak. Cisco'nun Webex  işbirliği platformu da öğretmenlerin uzaktan eğitimlerine önemli katkı  sağlıyor. Cisco ve Milli Eğitim Bakanlığı, bu işbirliği sayesinde hem  öğretmenlerin gelişimini sağlamayı hem de onların aktaracağı bilgiler  sayesinde öğrencilerin dijital çağa ve geleceğin mesleklerine  hazırlanmasını amaçlıyor.

    Geleceğe Bakış

    Cisco, hazırladığı Yıllık İnternet Raporu’nda, bağlanabilirlik  önem kazanmaya devam ettikçe, Orta Doğu ve Afrika genelinde ağ  yeterliliklerini etkileyen dört ana etken olacağını tespit etti.
    İnternet kullanıcısı sayısının 2018'de 381,3 milyondan 2023'te
610,8 milyona yükselmesi
    Cihaz ve bağlantı sayısının 2018'de 1,7 milyardan 2023'te 2,6  milyara yükselmesi
    Daha hızlı aktarım, dosya paylaşımı, görüntülü arama ve oyun  performansına talep arttıkça, geniş bant hızlarının 2018'de 9,7 Mbps  seviyesinden 2023'te 41,2 Mbps seviyesine yükselmesi
    Mobil bağlantı hızlarının 2018'de 6,9'dan 2023'e kadar 24,8'e  yükselmesi
    Cisco'nun öngörülerinin her biri, insanların birden fazla cihazla  zamanlarının daha büyük bir bölümünü çevrimiçi geçirdiği bir ortama  işaret ediyor. Ayrıca, daha hızlı bağlantı beklentisi ve daha çevik  iletişim biçimlerinin kullanımı artış gösterecek.
    Panelin sonunda söz alan Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru  şunları söyledi: “Cisco olarak, dijital ekonominin büyümeesiyle  beraber, 5G, Wi-Fi 6 ve bulut teknolojileri gibi alanlara yatırımların  hızlandırılmasının daha da önem kazandığını görüyoruz. Ülkemizin,  kilit sektörlerimizin ve nihayetinde tüm insanların faydası için  işbirliği içinde çalışmalı, açık bir diyalog kurmaya ve dijitalleşmeye  ortak bir bağlılık göstermeye devam etmeliyiz. Cisco, yerel çözüm  ortakları ve müşterileriyle işbirliği içinde, Türkiye'nin ağa bağlı  gelecek vizyonunu hayata geçirme çalışmalarını aralıksız sürdürecek."    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.