[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2020 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak uygun görüşünün alınabilmesi için 21.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.