[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SEKFK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
23.10.2020 - 23.10.2020  tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,35-4,46 TL fiyat aralığından   TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 129.815 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 23.10.2020 tarihi itibariyle %51,36  sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin  detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/10/2020
0
129.815
129.815
25.809.264,57
25.679.449,57
% 51,62
% 51,62
% 51,36
% 51,36
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.