[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz'in 30 Eylül 2020 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir.
SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda Şirketimiz'in bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 235.685.187 tam TL ve Şirketin bilanço dışı varlığı markasının cari değerinin 24 Mart 2020 tarihli değerleme raporunda 458.500.000 tam TL olduğu dikkate alındığında SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi (-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı İlke Kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirket'in marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirket'in hazırlanan söz konusu TTK 376 bilançosunda özkaynağı (+) 297.170.646 tam TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 110.000.000 tam TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.