[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borsa İstanbul A.Ş'nin 30.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4397 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-15.1  sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin  "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden  Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.