[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/11/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.


Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.