[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin %84 oranında ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun %16 oranında pay sahibi olduğu Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin halka arz çalışmalarının başlatılması kapsamında, Şirketimizin Yönetim Kurulu 12.11.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1.      Şirketimizin %84 oranında paylarına sahip olduğu, Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde "1756-GERMENCİK" sicil numarası ile kayıtlı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin ("Efeler Çiftliği") paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,

2.      Efeler Çiftliği'nin halka arz işlemleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Efeler Çiftliği Hakkında 

Efeler Çiftliği 765.000 m² alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermektedir. 30 Eylül 2020 itibarıyla toplam 6.790 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisidir.

2020 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %24 artışla 63,7 milyon TL satış geliri kaydeden Efeler Çiftliği, 2020 yılının aynı döneminde SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirlerinin %37'sini oluşturmuştur. Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 19.771 ton çiğ süt satışı yapmıştır.

Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 280'den fazla noktada perakende olarak doğrudan satılmaktadır. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.