[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesi'ne
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan gelir tablosu, İşbir Holding A.Ş. tüzel kişiliğinin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları
içermemektedir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.