FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK

  

FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

  

Şirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.

  

Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.

  

Nakit Sermaye Artırımının Gerekçeleri;

  

Makine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımı planlamaktadır.

                                                                           
 

Fon  Kullanım Yeri

 
 

       Niteliği

 
 

   Fon Kullanımı  (TL)

 
 

   Fon Kullanımı (%)    

 
 

Makine Yatırımı

 
 

Makine yatırımları kapsamında 2 adet ambalaj üretim  makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua  tel zımba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.

 
 

8.000.000

 
 

33,76%

 
 

Otel/Restaurant yenilenmesi

 
 

Otel ve Restaurant covid önlemlerine uygun hale  getirilecektir. Halihazırda Tandem'e kiraya verilmiş olan otelin işletmesi  01.01.2021 tarihi itibariyle Prizma tarafından gerçekleştirilecektir.

 
 

4.000.000

 
 

16,88%

 
 

Banka Kredi Borçları

 
 

Banka kredileri kapatılacaktır.

 
 

2.024.470

 
 

8,54%

 
 

İşletme Sermayesi

 
 

Hammade tedariğinde kullanılması planlanmaktadır.

 
 

9.675.530

 
 

40,83%

 
 

Toplam

 
 

 

 
 

23.700.000

 
 

100,00%

 
  
Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı;

  

Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir;

                                                                           
 

Banka Adı

 
 

Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)

 
 

Akbank

 
 

61,733.31

 
 

Vakıf Bank

 
 

44,101.78

 
 

Ziraat Bankası

 
 

315.000

 
 

Ziraat Bankası

 
 

270.000

 
 

Ziraat Bankası

 
 

205.000

 
 

Ziraat Bankası

 
 

118.635

 
 

Ziraat Bankası

 
 

1.010.000

 
 

Toplam

 
 

2.024.470,09

 
  

 

  

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %33,76'sı makine yatırımları, %16,88'i otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.