FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020-17.11.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.09.2020 tarihinde başvurulmuştur. Taslak İzahname'ye ilşikin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde süreç devam etmektedir. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000 TL fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında 30.09.2020 tarihinde KAP'ta yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Ancak 17.11.2020 tarihinde gerçekleştiridiğimiz KAP açıklamasında yer verdiğimiz üzere, Şirketimizin finansal borçlarının kapanması sebebiyle, fon kullanım raporunun güncellenmesi gerekmiştir. Güncel elde edilecek 40.000.000 TL fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.


Saygılarımızla.