FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MEGAP, MERKO, YATAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
MEGAP.E % 43,70587 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,863 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MERKO.E (Sermaye azaltım oranı: % 89,82484, Bedelli sermaye artırım oranı: % 1000, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 9,942 TL, Yeni sermaye: 66,000,000 TL) (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1438704 TL Teorik Fiyat: 13,216 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).