[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılması talep edilen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklamadır.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne (II-15.1) göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.