Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
64.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
80.625.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
3.000.000
750.000,000
25,00000
1,50
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018
Nâma
A Grubu, BNTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBANT00036
0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
61.500.000
15.375.000,000
25,00000
1,50
B Grubu
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026
Nâma
B Grubu, BNTAS(RÜÇHAN), TRRBANT00044
39.351,616
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
64.500.000
16.125.000,000
25,00000
39.351,616
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
09.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
23.12.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
03.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

KARAR TARİHİ: 30.12.2020

KARAR SAYISI : 2020/038

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun ;


31/08/2020 tarih, 2020/28 no ve 14/10/2020 tarih, 2020/30 nolu alınan karaları ile 100.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 16.125.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 64.500.000.-TL'den 80.625.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 75/1467 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit olarak artırılan 16.125.000,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle; yeni pay alma hakları kullanma süresi (09.12.2020 – 23.12.2020) içerisinde 24.128.486,62 TL, 28.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 187.310,07 TL ve 0,616 kesir paya istinaden 2,94 TL olmak üzere toplam 24.315.799,63 TL fon sağlanmış olduğu anlaşıldığından,sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve,Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 80.625.000.-TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin ekteki şekilde onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir

Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EsasSozlesmeTaslagi.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.