[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Bantaş A.Ş.'nin sahip olduğu makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın yeniden değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
31.12.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın 31.12.2020 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin
belirlenmesi amacıyla, 07.12.2020 tarihinde  Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş ile imzalanan anlaşma çerçevesinde
hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuştur.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.