[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CommissionsPaidForFinancialIntermediaryServicesSubAbstract|
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|
Aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar tabloda yer almaktadır.
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı
İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı
Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
oda_CommissionRatesForIntermediaryServicesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_CommissionRateForSharesLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_TitleOfBrokerageHouse|
Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER AŞ
GLOBAL MENKUL DEĞERLER AŞ
PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ
oda_CommissionRateForShares|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi
% 0,025
% 0,025
% 0,025
% 0,025
oda_CommissionRateForPublicSectorDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,125
% 0,005
oda_CommissionRateCorporateDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
% 0,005
oda_CommissionRateForInterbankMoneyMarketDaily|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
BPP (günlük)
% 0,0015
% 0,008
oda_CommissionRateForReverseRepoOvernight|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
% 0,002
oda_CommissionRateForReverseRepoFuture|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
% 0,002
oda_CommissionRateForBISTDerivativesMarketIndexContact|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,0015
% 0,01
oda_CommissionRateForForeignSecurity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Menkul Kıymet
oda_CommissionRateForPreciousMaterialsAndDiamonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıymetli Madenler ve Taşlar
oda_OtherCommissionRates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseAbstract|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseLineItems|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_Year|
Yıl
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
oda_AmountOfCommissionPaidForSharesTransactionsTRY|
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
54.052
22.367
76.419
31.518
107.937
87.606
195.544
oda_AmountOfCommissionPaidForPublicSectorDebtInstrumentsTRY|
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
36.427
32.786
69.213
36.505
105.718
46.514
152.232
oda_AmountOfCommissionPaidForOtherOperationsTRY|
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
112
112
oda_AmountOfCommissionsPaidTRY|
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
90.479
55.153
145.632
68.023
213.655
134.231
347.888
oda_AverageNetAssetValueTRY|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
46.638.722
44.527.442
45.625.307
62.087.674
51.141.951
80.797.721
58.761.023
oda_RatioOfTotalCommissionAmountToAverageNetAssetValue|
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,194
% 0,124
% 0,319
% 0,1096
% 0,0105
% 0,166
% 0,592
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.