Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş
212.869,823
TRY
1,16
DİĞER
18.042.463,177
TRY
98,84
TOPLAM
18255333
TRY
100
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1
TRY
142867.823
TRY
0,783
İmtiyazlı
İşlem Görmüyor
B
Nama
1
TRY
18112465.177
TRY
99,217
İmtiyazsız
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş
RANA YILDIRIM
Kadın
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetici
22.01.2019
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı
0.013
A-B
Bağımsız Üye Değil
BİLAL SAVAŞERİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
31.03.2020
İcrada Görevli Değil
Evet
Bağımsız Üye Değil
MUHAMMET HALUK SUR
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
31.03.2020
İcrada Görevli Değil
Yoktur
Yoktur
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BÜŞRA KURTULMUŞ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Avukat
31.03.2020
İcrada Görevli Değil
Yoktur.
Yoktur.
0
Yoktur.
Bağımsız Üye
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
YUNUS PEHLİVAN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
31.03.2020
İcrada Görevli
Yoktur
Yoktur
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Üyesi-Denetimden Sorumlu Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN DUMAN
GENEL MÜDÜR
Yönetici
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ)
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.