Demir çelik halat ithalatında korunma önlemleri kapsamından kauçuk kaplı halatlar kapsam dışında bırakıldı
21/01/2021 08:20:21

    Demir çelik halat ithalatında korunma önlemleri kapsamı daraltıldı  ve kauçuk kaplı halatlar kapsam dışında bırakıldı.
    Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
    Buna göre, 2015'te çıkarılan 2015/7 numaralı İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca 7312.10.81 GTİP’li ürünler  için ton başına belirlenen 3 bin dolar gözetim uygulaması referans fiyatından bazı ürünler çıkarıldı.
    Buna göre söz konusu uygulamadan, diğer mevzuat hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı  ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında  yapışma kuvvetine sahip olanlardan,
    halat yapısı 7x7 ve halat  çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 10.3 Kn
    halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az  kopma yükü 12,9 Kn
    halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az  kopma yükü 18,4 Kn
    halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az  kopma yükü 20,6 Kn
    halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az  kopma yükü 26,2 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 39,7 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 50,0 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 55,5 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 63,5 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 75,0 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 90,3 Kn
    halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en  az kopma yükü 96,0 Kn
    olan kaplanmış çelik halatlar hariç tutundu.

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://www.metalsmarket.net
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.