[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin, Çanakkale-Biga şubemiz için imzalanan Franchise sözleşmesi, şube işletmecisinin franchise sözleşmesinden kaynaklanan asli yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ticari faaliyetini fiili olarak sona erdirmesi nedeniyle sözleşmenin tarafımızca haklı nedenle, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla feshedildiğini ve buna bağlı olarak gerekli hukuki sürecin başlatılacağını,
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.