FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, revize 21.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 31.250.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 62.500.000 TL (%200) artırılarak 93.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 01.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen güncellenmiş "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. 


Kamuoyunun bilgisine sunulur.