FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
84.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
190.970.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
9.750.000
4.837.500,000
49,61538
7.447.500,000
76,38461
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030
6.500.000
3.225.000,000
49,61538
4.965.000,000
76,38461
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030
Hamiline
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
68.250.000
33.862.500,000
49,61538
52.132.500,000
76,38461
C Grubu
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
84.500.000
41.925.000,000
49,61538
64.545.000,000
76,38461
İç Kaynakların Detayı :
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
41.925.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olmak üzere %126 oranında artırılarak 190.470.000,00 TL'na çıkartılması için Seri VII.128-1 nolu Pay Tebliği'nin 16.maddesinin 6.fıkrası gereğince 02.02.2021 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla